Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Datum en plaats van de verkiezingen:

Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem op 21/02/2020 om 09.00 uur.
De dagorde en documentatie voor de Algemene Vergadering zal binnen de voorziene termijn worden overgemaakt.

De verkiesbare plaatsen die vacant zijn:

Provinciaal Voorzitter

Provinciaal Secretaris

Provinciaal Vertegenwoordiger van de oprustgestelden

Voorzitter Lokale Zuil

Voorzitter Federale Zuil

Voorzitter Calog Zuil

Voorzitter Gepensioneerden Zuil

8 effectieve leden (4 lokaal en 4 federaal)

 

De kandidaturen kunnen worden toegezonden aan het secretariaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 01/01/2020.
Sluiting van de kandidaturen op 20/01/2020.
De kandidaturen kunnen worden verzonden via e-mail op cm@nspv.be
of via brief aan NSPV Nationaal, Verkiezingen Brussel 2020, Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem.