Sample imageWe hebben er eigenlijk al te lang op moeten wachten maar na een niet mis te verstane waarschuwing van ons afgelopen woensdag 4 maart tijdens de onderhandelingen, zet de ministerraad vandaag het licht op groen voor de eerste overgangsmaatregel.

 

Die heeft betrekking op het politiepersoneel dat op de dag van het arrest (10 juli 2014) nog ten hoogste 1 jaar van zijn vervroegd pensioen verwijderd was. Het wetsontwerp strekt ertoe om deze politiemensen verder te laten vallen onder hun oude pensioenregeling. Daardoor kunnen zij vrij kiezen wanneer ze met pensioen gaan eens ze hun vervroegde pensioenleeftijd (van 54,56 of 58 jaar) hebben bereikt.

Conform de syndicale wetgeving dient iedere aanpassing aan de pensioenwetgeving ook te worden voorgelegd in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (het zogenaamd Comité A) dat wordt voorgezeten door de eerste minister. Dat comité wordt bij hoogdringendheid samengeroepen om zich donderdag 12 maart te kunnen uitspreken over het wetsontwerp. Vervolgens zal het zo snel als mogelijk worden neergelegd in het Parlement voor behandeling en stemming.

We mogen dan ook hopen dat onze collega’s, die het eerst in aanmerking komen om met pensioen te gaan, weldra opnieuw over deze keuzemogelijkheid kunnen beschikken.

Inmiddels blijven wij verder aan de onderhandelingstafel zitten. Het is de enige manier om te redden wat er nog te redden valt en om concrete resultaten te kunnen boeken zonder daarbij ook maar enige categorie uit het oog te verliezen.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter


OPEN