Naar aanleiding van het nieuwe K.B. i.v.m. NAVAP richt het NSPV Limburg een infosessie in voor al haar leden.

De vergadering zal handelen over de voorwaarden waaraan een personeelslid zal moeten voldoen en welke gevolgen er zijn inzake de berekening van de vergoeding NAVAP en nadien het pensioen. Meneer Claerhout, die de onderhandelingen met de overheid actief heeft bijgewoond namens onze vakorganisatie, zal een uiteenzetting komen geven en nadien jullie vragen beantwoorden. Iedereen is welkom op deze infosessie, zowel leden als niet leden. De doelgroep zijn vooral operationele personeelsleden van minstens 45 jaar oud.

Dienstvrijstelling:

De personeelsleden verkrijgen (voor zover de dienstnoodwendigheden het toelaten) dienstvrijstelling om deel te nemen aan een vergadering van een representatieve vakorganisatie (NSPV). De duur van de dienstvrijstelling (3 uur) wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de arbeidstijd. (Art 63 van KB tot uitvoering van syndicale wet van 24/03/99). Indien je met rust of verlof gepland staat dan blijft de rust of het verlof gehandhaafd.

 

Woensdag 13 april 2016 om 13.30 uur

HASSELT
Ontmoetingscentrum Rapertingen
Luikersteenweg 395

(vlak naast uitrit 29 van de E313, Hasselt Oost)

Toelichting door Claerhout Marc