Lichte stijging van de bedrijfsvoorheffing vanaf 01.01.2021: uw nettopensioen daalt mogelijk licht, maar u betaalt minder bij voor uw belastingen.

Uw nettopensioenbedrag kan vanaf januari 2021 iets lager zijn omdat de bedrijfsvoorheffing dan licht stijgt. Zo moet u in 2022 minder of niet bijbetalen voor uw belastingen.

Die mogelijke lichte daling van uw nettopensioen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Hoeveel daalt mijn nettopensioenbedrag?

Als uw nettopensioenbedrag vanaf januari 2021 zou dalen, dan zult u maximum ongeveer 5 euro per maand minder nettopensioen ontvangen.

Wat is de invloed van de bedrijfsvoorheffing op mijn pensioenbedrag?

Op uw brutopensioenbedrag moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden. Concreet betekent dit:

Ter info :

Als ze meer bedrijfsvoorheffing inhouden op uw pensioen:

  • Krijgt u iets minder nettopensioen;
  • moet u minder of niet bijbetalen voor uw personenbelasting.

Als ze minder bedrijfsvoorheffing inhouden op uw pensioen:

  • Krijgt u iets meer nettopensioen;
  • moet u meer bijbetalen voor uw personenbelasting.

 Waarom daalt je nettopensioenbedrag?

In 2020 moest u minder bedrijfsvoorheffing betalen op uw pensioen. Daardoor moet u mogelijk wel meer bijbetalen voor uw personenbelasting in 2021. Hierover kwamen veel klachten van gepensioneerden die moesten bijbetalen.

De FOD Financiën heeft daarom de bedrijfsvoorheffing op de pensioenen voor 2021 aangepast. Zo willen ze vermijden dat u misschien opnieuw moet bijbetalen voor uw personenbelasting (op uw inkomsten van het jaar 2021).

Daardoor kan het zijn dat de bedrijfsvoorheffing voor u vanaf januari 2021 iets hoger is dan in december 2020. En dus dat uw nettopensioenbedrag iets lager is.

Dankzij deze nieuwe maatregel zult u minder moeten bijbetalen voor uw personenbelasting in 2022.


ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.