NSPV VZW nodigt al zijn leden, werkzaam in de afdeling Kortrijk, uit op een ledendag.

We voorzien een gastspreker die het onderwerp “Fusies tussen zones” zal toelichten.  In ons politioneel landschap leeft er momenteel veel rond dit thema.
Wij wensen jullie tijdens deze uiteenzetting goed te informeren omtrent de procedure en de rolverdelingen van alle partners.

In tweede instantie voorzien wij een vrij blok, waar wij een antwoord willen bieden op jullie grootste vragen/bemerkingen/bekommernissen.
Om jullie gericht te kunnen informeren, vragen wij om op voorhand alle vragen (rond statuut, maaltijdcheques, ...) over te maken via onderstaande link.

Ons provinciaal bestuur zal dan via thema’s een antwoord formuleren op de meest prangende onderwerpen en een toelichting voorzien omtrent de huidige stand van zaken.

Wil je er ook bij zijn?  Tijdig de dienstvrijstelling aanvragen bij de dienstplanning is de boodschap!

 


WAAR EN WANNEER:

Vrijdag 13 oktober 2023 om 13u30

 • Plaats : OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule.
 • Dagindeling:

  13.00 – 13.30 uur onthaal leden

  13.30 – 15.00 uur uiteenzetting fusies/defusies

  15.00 – 15.15 uur (koffie)pauze

  15.15 - 16.30 uur: Vragenronde/hot topics

  16.30 – 17.00 uur: Netwerkingsmoment


Inschrijven


vraag indienen


deuren open 13u00, aanvang 13u30 einde 17u00.

Deze infonamiddag kan u bijwonen met 4u syndicale dienstvrijstelling, ongeacht u aangesloten bent bij een vakbond.
Een attest syndicale dienstvrijstelling wordt na de infosessie afgeleverd.


Hopelijk mogen wij u welkom heten,

Namens het NSPV VZW,

.

Thierry BELIN, nationaal secretaris

Kris BLOMME, provinciaal voorzitter

Ruben SALENS, afdelingsvoorzitter