Assistentie

 • Juridische bijstand
 • Een onbeperkt aantal individuele consultaties en advies. Voor elke vraag openen wij een persoonlijk, vertrouwelijk dossier welk ons toelaat de evolutie van uw probleem te volgen

Premies

 • Syndicale premie voor de leden van het NSPV - sector Politie, welke in orde zijn met de minimum syndicale bijdrage;
 • Geboorte- of adoptiepremie van 75€ voor de leden welke minstens 13 maanden zonder onderbreking lid zijn;
 • Huwelijkspremie van 75€ voor de leden welke minstens 13 maanden zonder onderbreking lid zijn;

Tussenkomsten

 • Een verzekering 'dodelijk ongeval' van 7436,81 € voor actieve leden;
 • Een tussenkomst overlijden + getrouwheidspremie voor de leden welke minstens 60 maanden en zonder onderbreking lid zijn (125 € + 5 € per jaar lidmaatschap en dit te tellen vanaf 1995
 • Wezenfonds. Bij overlijden van een lid welke minstens 60 maanden en zonder onderbreking lid en in orde is met de lidgelden wordt aan de minderjarige éénmalig een som van 1500EURO uitbetaald.

Vergoeding

 • In geval van een staking kan een stakingsvergoeding worden uitgekeerd.
  De aanvraag is mogelijk vanaf de eerste dag staking.

Diverse voordelen

 • Een welkomsgeschenk voor het nieuwe lid
 • Informatie via onze periodiek 'Syndicale Echo' en via onze website : http://www.nspv.be
 • Mogelijkheid tot het onderschrijven van zeer voordelige verzekeringen (exclusief voor het NSPV)

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.