Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Sommige dringende beslissingen werden reeds genomen met wisselend resultaat. Het NSPV kan U verzekeren dat we vandaag, nog meer dan ooit, waken over jullie belangen. Wij zijn en blijven betrokken in de verschillende discussies op verschillende niveaus. Daarin maken wij het verschil door verschillende oplossingen aan te brengen die jullie ten goede komen. Wij worden geconfronteerd met een harde realiteit en werken aan oplossingen die specifiek aan onze functie gebonden zijn.

Wij pogen zo goed als mogelijk een kwalitatieve ondersteuning te geven op het terrein om de verschillende maatregelen en de daaraan verbonden problemen tot uitvoering te brengen. Wij zijn er ons van bewust dat onze opdracht belangrijk is omdat ze bijdraagt om door deze crisis heen te geraken.

In dit kader worden de aspiranten en de personeelsleden die aan sociale promotie deelnemen ook geïmpacteerd. Het is dan ook logisch dat deze personeelsleden legitieme vragen stellen met betrekking tot het verloop van hun opleiding (examens, veiligheid, benoeming,..)

Het NSPV verdedigt ook Uw rechten. Wij volgen op de voet alle beslissingen omtrent dit onderwerp. Om tegemoet te komen aan jullie verzuchtingen, om een antwoord te kunnen geven op jullie vragen, stellen wij een telefonische permanentie en een videoconferentie in plaats.

Zowel leden van het NSPV als niet-leden, kunnen onze permanentie contacteren tussen 07.00 en 17.00 uur op onderstaande data :

Maandag 06 april 2020 ; Dinsdag 14 april 2020 ; Maandag 20 april 2020 ; Maandag 27 april 2020 ; Maandag 04 mei 2020 :

Voor de nederlandstaligen : Fostier Steve, afgevaardigde NSPV ‘Scholen’ Brussel

Tel : 0497.50.12.09 – email : steve.fostier@nspv-bru.be

In functie van de evolutie van deze crisis zullen er data worden bijgevoegd. Wij antwoorden uiteraard ook op al jullie dringende vragen buiten deze permanentie.

Aarzel niet om deze informatie te verspreiden en ons te contacteren voor al jullie vragen.

Samen overleven wij deze crisis. Samen solidair.