Contactformulier

Send an Email
(optioneel)

Overige gegevens

Overige gegevens:

Zal instaan voor alle aangelegenheden wat de gepensioneerden aangaat binnen de provincie, in samenwerking met de verantwoordelijken binnen de afdelingen.

Hij behartigt:

  • uw pensioenberekening
  • uw pensioendossier
  • staat de overblijvende bij met het overlijdensdossier

Neem ook hier een kijkje