Vandaag vernemen wij dat de federale regering een eerste, positief stapje zet in de richting van de politie. 

De regering zou onze loonsverhoging welke nu over 3 jaar gespreid is, versneld willen uitkeren. In het KB staat dat we in oktober 2023 45%, in oktober 2024 nog eens 45% en finaal in oktober 2025 de laatste 10% van de beloofde loonsverhoging krijgen. 

De regering heeft beslist dat ze deze laatste 2 verhogingen samen in oktober 2024 zullen doorvoeren. In oktober 2024 krijgen we dan 55% van de beloofde loonsverhoging. 

Slaan onze voogdijministers een constructieve weg in? Komen zij op voor “hun politiemensen”?

 

Zijn we onder de indruk? Vallen we van verbazing van onze stoel? Zijn we in extase? Nee hoor, verre van. 

De regering weet bovendien dat bijna 60% van deze brutobedragen via belastingen naar hen terug vloeien. 

 

Ongeveer 2 jaar geleden gingen we rond de tafel zitten om enkele zeer belangrijke dossiers zoals de loonsverhoging, eindeloopbaanregime,…. te bespreken. 

Het sociale overleg verliep traag en zeer stroef. Er werden uiteindelijk schriftelijke akkoorden bereikt. Helaas nam deze federale regering op een later tjdstip en totaal onverwacht eenzijdige standpunten in en wijzigde de geschreven akkoorden. Ze lieten de politie als een baksteen vallen. Zelden in dit land gezien. 

 

Hierop liep het verdere sociaal overleg muurvast. Deze regering groef zich in de loopgraven in en wou geen enkele toegeving meer doen. Zij beslisten als alleenheersers en de politie mocht ondergaan. We zitten nu al geruime tijd in deze impasse. 

Ondertussen maakten we enkele zeer pijnlijke incidenten mee waarbij 

 

Is deze (voor ons een verrassing want wederom zonder sociaal overleg) beslissing een signaal van onze federale regering dat ze bereid zijn om opnieuw constructief rond de tafel te komen zitten?

Zijn ze bereid om over alle dossiers en dus ook deze van de eindeloopbaan terug rond de tafel te gaan zitten? 

Is er licht aan het einde van de tunnel?

 

We staan hier toch zeer kritisch tegenover maar we sluiten de deur zeker niet. De laatste 2 jaren met vele éénzijdige beslissingen die nadelig voor de politiemensen waren, veeg je zo maar niet weg. 

Wij zijn bereid om rond de tafel te gaan zitten maar alleen als deze federale regering haar goede wil toont.

Ons vertrouwen terug winnen zal niet evident zijn. 

 

Dus beste overheid, verlaat jullie loopgraven en kom met een opbouwende, positieve houding naar het sociaal overleg. 

 

Put your money where your mouth is. 

 

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.