Zoals gisteren aangekondigd in ons NSPV info is de nationale raad vandaag samen gekomen. Deze raad bestaat uit afgevaardigden van het Brussels hoofdstedelijk gewest en uit afgevaardigden vanuit de 10 overige provincies van ons land.

 

Na verscheidene uren debat, zoals in een Parlement, konden uw afgevaardigden hun stem per provincie uitbrengen : ofwel gunstig, ofwel ongunstig ten overstaan van het ontwerp van Koninklijk besluit inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Na een democratische stemming bleek dat 2/3 van de verkozen leden in de Nationale Raad een positieve stem hadden uitgebracht met desalniettemin een aantal amendementen en verduidelijkingen die nog dienen aangebracht te worden bij het finaliseren van de teksten.

Het spreekt voor zich dat dit eindeloopbaanregime slechts gedeeltelijk voldoet aan de verwachtingen, maar het NSPV heeft in deze zijn verantwoordelijkheid genomen. Het zou immers onverantwoord zijn om het personeel, aan de vooravond van de inplaatsstelling van het nationaal pensioencomitÚ, in de steek te laten zonder enige vorm van eindeloopbaanregeling. Dit zou immers betekenen dat eenieder verplicht is om ten minste te blijven werken tot 62 of 63 jaar (uitgezonderd degenen die vallen onder de bijzondere regeling van de lange loopbanen), zonder vooruitzicht op de
toekomstige pensioenleeftijd en zonder erkenning van de specificiteit van ons beroep.
Dat leek ons een slecht signaal om uit te zenden…..

In de loop van de bilaterale gesprekken en de onderhandelingen is het NSPV erin geslaagd zijn breekpunten te realiseren en talrijke verbeterpunten aan te brengen ten overstaan van het regeerakkoord inzake onze eindeloopbaanregeling. Wij verbinden er ons toe om informatiesessies te organiseren om voormelde regeling toe te lichten en objectief op uw vragen te antwoorden. Dat is niet zo eenvoudig en de berekening is strict individueel : wat is uw vervroegde pensioenleeftijd, hebt u een lange loopbaan, wat is de ponderatie van uw loopbaanduur, kan u aanspraak maken (dit is een recht) op een betaalde non-activiteit voorafgaand aan uw pensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, wat zal het bedrag zijn van het wachtgeld dat u wordt toegekend , … zijn maar enkele vragen waarop wij een antwoord zullen bieden.

Wij dienen vast te stellen dat anderen u desinformeren en wijzen op de woorden van de eerste minister die ons inlichtte dat een meer ½ gunstig eindeloopbaanregime door de politieke syndicaten werd omschreven als een ½ oorlogsverklaring.

Na het Pinksterweekend komen wij terug met meer informatie maar wees er nu al van overtuigd dat wij op democatrische wijze een moeilijke beslissing hebben genomen die er wel voor zorgt dat ons beroep door de wetgever als specifiek en gevaarlijk wordt erkend en die ons een eindeloopbaanregime geeft voor de komende jaren met de mogelijkheid om nog vanaf 58 jaar te stoppen met werken.


Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.