Alle geruchten die we mochten terugvinden in de pers over ons pensioenstelsel,

pensioenleeftijd, opname in het dossier zwaar beroep voor de ganse politie of slechts voor bepaalde functies alsook de mogelijke gedeeltelijke of volledige afschaffing van onze verworven rechten leidt tot een gevoel van onbehagen bij onze leden. Al deze “misinformatie” zorgt voor ongerustheid op de werkvloer. De politiemensen wensen duidelijkheid! Daarom werd duidelijkheid gevraagd nopens de visie van onze Overheid omtrent dit item. Op 12.12.16 mochten we volgende zaken vernemen van de Overheid:

 

Zwaar beroep

Er wordt gewerkt in 3 stappen:

 • 4 criteria ’s zijn bepaald:
  • Fysiek zwaar werk
  • Belastende werkorganisatie (bv nachtwerk)
  • Groter veiligheidsrisico
  • Mentale of emotionele druk

   Voor iedereen zullen al die parameters in een database worden bijgehouden, als paspoort van je werksituatie.
 • Bepalen budgettaire impact
 • Aanwijzing welke functie/beroepen die als dusdanig kunnen bestempeld worden.
  Hierbij werd duidelijk gesteld dat voor wat betreft de politie de Minister denkt aan de volledige politie als beroep en niet opsplitst in functies binnen het politielandschap.

Verworven rechten

Tantièmes

 • Zwaar beroep zou gevaloriseerd kunnen worden op tantièmes en benodigde loopbaanjaren (verhogingscoëfficiënt).
 • Alle opgebouwde tantièmes zijn gevrijwaard voor de berekening van het pensioen

NAVAP

 • NAVAP is binnen deze legislatuur gevrijwaard tot 31/12/2019 zelfs al wordt een globaal regime omtrent zwaar beroep in plaats gesteld
 • Indien nog geen globaal regime in plaats gesteld voor 31/12/2019; dan zal geschreven worden dat de NAVAP regeling blijft bestaan
 • Indien globaal regime in plaats gesteld voor 31/12/2019 dan gelden deze regels voor iedereen (met uitzondering voor zijn die nog tot 31/12/2019 van NAVAP kunnen genieten)

 

Carlo Médo

Nationaal Voorzitterr

 Jérome Aoust

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.