Beste collega,

NSPV Oost-Vlaanderen/Afdeling Dendermonde nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

  • de fusietrajecten in de politiezones
  • laatste gebeurtenissen op onderhandelingsniveau
  • de huidige stand van zaken m.b.t. ons politiestatuut

Eén voor één heel boeiende onderwerpen die allen rechtstreeks iets te maken hebben met uw carrière.

Dit alles wordt u gebracht door onze spreker Rudi Moerman, Vaste Afgevaardigde NSPV voor Oost-Vlaanderen.
Iedereen, collega's van Ops-kader en Calog-kader alsook gepensioneerde collega's van de Geïntegreerde Politie, is welkom.


WAAR EN WANNEER:

  • Maandag 26 februari 2024, van 08.00u tot 12.00u
  • Plaats : Auditorium Gemeentehuis, Gravenplein 8, 9120 Beveren-Waas

Een dienstvrijstelling van 4 uur wordt toegekend aan ELKE politieambtenaar die dit informatiemoment bijwoont, ongeacht u aangesloten bent bij het NSPV of een andere vakorganisatie.


Het volstaat voorafgaandelijk uw dienst(planner) in kennis te stellen van uw voornemen aanwezig te zullen zijn op dit NSPV-infomoment. Het attest voor de dienstvrijstelling wordt onmiddellijk na de infosessie afgeleverd.

We hopen u alvast te mogen verwelkomen.


Namens NSPV Oost-Vlaanderen

Philippe Thoorens, Provinciaal Voorzitter

Tony Moerman, Provinciaal Secretaris

Michel Meersschaert, Afdelingsvoorzitter Afd. Dendermonde